Phụ kiện đi kèm: keo + bạt

Giá tham khảo: Bể chứa 4mx4m: 10.000.000đ

Phụ kiện đi kèm: keo + bạt

Giá tham khảo: Bồn đk 1,5m : 1.500.000đ

Phụ kiện đi kèm: keo + bạt

Giá tham khảo: Bồn đk 1,5m : 1.500.000đ