Phụ kiện đi kèm: Vải vụn

Giá bán: 3.000.000đ

Phụ kiện đi kèm: Dù vuông 20mx20m

Giá bán: 6.500.000đ

Phụ kiện đi kèm: Dù elip 15mx25m

Giá bán: 5.500.000đ

Phụ kiện đi kèm: Dù 15m

Giá bán: 3.500.000đ

Phụ kiện đi kèm: Dù sự kiện tròn 20m (vải Polyester)

Giá bán: 4.800.000đ

Phụ kiện đi kèm: Dù sự kiện tròn 20m (vải Polyester)

Giá bán: 4.800.000đ