Văn hoá doanh nghiệp

Với phương châm: “ Mang lại môi trường làm việc gắn bó và chuyên nghiệp”, Thuỳ Linh luôn trân trọng mọi giá trị lao động của từng nhân viên. Mỗi nhân viên đều là tài sản và là nền tảng cộng tác cho doanh nghiệp phát triển lâu dài. Công ty cũng đã và đang không ngừng xây dựng một môi trường làm việc trong nền văn hoá công sở hội nhập ngày càng hoàn thiện hơn, khuyến khích tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của các nhân viên. Tập thể cán bộ công nhân viên cùng gắn kết các bộ phận tạo thành đại gia đình lớn, căng buồm vượt gió đưa con thuyền Thuỳ Linh phát triển vững mạnh.

Đồ chơi bơm hơi - Đào tạo nhân tài

Ngoài việc tuyển chọn những ứng viên phù hợp, có năng lực và đạo đức nghề nghiệp luôn được chú trọng trong công tác đào tạo và tuyển dụng, chúng tôi còn chú trọng tập huấn đội ngũ bán hàng không những trong giao tiếp ứng xử mà còn những kiến thức chuyên sâu để phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng huấn luyện từng bộ phận tác nghiệp giúp hợp tác, liên kết để giải quyết công việc, giải quyết các vấn đề khách hàng tốt đẹp, với mục tiêu:

– Tập trung vào Khách hàng;

– Xây dựng đội ngũ vững mạnh;

– Luôn trách nhiệm, sáng tạo và thích nghi;

– Tác phong làm việc tích cực, yêu nghề;

– Có tầm nhìn cao và xa.

Thị trường càng cạnh tranh khốc liệt, việc thu hút nhân tài ngày càng được chú trọng hơn. Đến với chúng tôi, bạn sẽ cảm nhận được đúng giá trị lao động của mình. Và chúng tôi tin tưởng rằng, Thuỳ Linh sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển bản thân và là ngôi nhà chung thân yêu của bạn.