Cổng chào bơm hơi đôi

Tên sản phẩm:  Cổng chào bơm hơi đôi
Kích thước: Bán kính 12m
Màu sắc: Màu đỏ
Chất liệu: Vải 420d cao cấp
Phân phối: Toàn quốc
0961343035