Cổng chào bơm hơi đôi

Tên sản phẩm: Cổng chào bơm hơi đôi
Kích thước:Bán kính 12m
Màu sắc:Màu đỏ
Chất liệu:Vải 420d cao cấp
Phân phối:Toàn quốc
0961343035