Dù Lệch Tâm Đẹp

✬ Kích thước: 2,5m x 2,5m.

✬ Màu sắc: Đỏ – xanh – trắng,…

✬ Kiểu dáng: Ô lệch tâm.

✬ Chất liệu: Đế ô bằng đế đá hoặc đế bê tông chắc chắn.

0961343035