Hóa Chất Xử Lý Nước Bể Bơi

Hóa chất xử lý nước bể bơi sử dụng trong quá trình làm sạch nước bể bơi: rêu, tảo, nấm, vi khuẩn…

Hóa chất với chất lượng cao, xử lý nước bể bơi nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

0961343035