Bể bạt nuôi cá PVC/ Bồn nuôi cá tôm

1,000

 

Tên sản phẩm Bể bạt nuôi cá PVC/ Bồn bạt nuôi cá tôm
Màu sắc Màu Xanh đậm/Ánh Sáng Màu Xanh/Tùy Chỉnh
Độ dày 0.45 mm – 0.55 mm
Tuổi thọ Trên 5 năm
Ứng dụng Nuôi trồng thủy sản Nuôi Cá/Tôm nuôi
0961343035